Knabstrup Bylaug

Bylaugets faste arrangementer

  • Flagallé ved konfirmationer.
  • Sankt Hans bål ved Knabstrup Hallen, som tændes tidligt til glæde for børnene.
  • Juletræ ved Knabstrup bageren og juleoptog med julemand og nisser i hestevogn.
  • Lucia-fest i hallen med dans om juletræ og amerikansk lotteri.
  • Et årligt arrangement for børnefamilierne:

Støt op om Knabstrup Bylaug

Knabstrup Bylaugs formål er at varetage byens og omegnens interesser i almindelighed.

På grund af det store arbejde og tiltag som Knabstrup Bylaug hjælper med i årets løb,
er det vigtigt at støtte arbejdet med dit medlemskab.

Beløbet er i år 100 kr., som kan indbetales på bankkonto reg.nr.: 1551 Konto: 0002578751
hver september.

Husk at skrive navn og adresse i tekstfeltet.

Udlejning

Leje flagstænger (kr 25 pr. dag/stk) eller pølsevogn (kr 750 pr. dag): Jørgen Madsen - tlf. 50 52 54 59, eller jm@bakkebojhf.dk.

Kontakt

knabstrup.bylaug@gmail.com

Sct. Hans bål