KNABSTRUP 'eren (blad)

KNABSTRUP’eren er et blad, der udgives af Knabstrup Idrætsforening og Knabstrup Lokalforum.

Formålet med bladet er at informere om historier fra og aktiviteter i Knabstrup. Bladet udkommer 4 gange årligt - i februar, maj, august og november. 

Kontakt: