Knabstrup Lokalforum

Knabstrup Lokalforum - er der, hvor byens demokrati udfolder sig. Lokalforum er en selvstændig forening som modtager tilskud fra Holbæk Kommune.

Alle Knabstrups borgere er medlem af lokalforum og alle er velkomne på de møder, lokalforum afholder. Ordet er frit – alt vedrørende Knabstrup kan diskuteres. Lokalforum arbejder i en helt flad struktur – intet bureaukrati. En demokratisk valgt bestyrelse på 5 personer sørger for koordineringen og indkalder til møder, varetager lokalforums beslutninger og dialog med kommunen. Lokalforum kan etablere arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

Kontakt: Formand Jan Fjordbak på janfjordbak@gmail.com (tlf. 26 62 72 27) eller Næstformand Marianne Thuesen på msfthuesen@gmail.com.

Knabstrup Lokalforum har en mail-liste hvor dagsordner og referater udsendes. Skriv til janfjordbak@gmail.com for at blive tilføjet/fjernet fra mail-listen.
De aktuelle dokumenter findes her.

Se nedenfor for dagsorden for kommende møder, referater og anden information.