Baggrund

Efter den seneste kommunesammenlægning består Holbæk Kommune af Holbæk by samt 17 lokalsamfund.

Fra starten var det vigtigt for byrådet, at de 17 lokalsamfund ikke bare skulle føle sig som en del af en ny storkommune, men være selvstændige bæredygtige enheder, med en stor grad af indflydelse på udviklingen i hvert enkelt lokalområde.

Byrådet ville ”Lokaldemokrati i praksis”, og vedtog enstemmigt et koncept for de nye lokalfora. Ifølge dette koncept er et lokalforum:
  • Et åbent og ligeværdigt samarbejdsforum for lokale kræfter.
  • En platform for projekter, aktiviteter og netværk.
  • Et forum uden formel kompetence og driftsansvar, men en naturlig hørings-, dialog- og kontraktpart for kommunen.
  • Et forum forbundet til kommunen gennem dialogmøder, kontakt til lokalforumkonsulenter (administrative tovholdere) og deltagelse af lokale institutionsledere.
Knabstrup Lokalforum består af ca. 1200 borgere i Knabstrup og Mørkøv Kirkeby.

Som borger i området er du velkommen til at deltage i Knabstrup Lokalforums åbne møder, der normalt afholdes den anden onsdag i hver måned, og det tilstræbes at afholde 8 – 10 møder om året.

Du kan påvirke dagsordenen på møderne ved at rejse alle spørgsmål, eller komme med idéer til emner, du synes der skal tages op. Du kan gøre det direkte på et møde, eller henvende dig til en fra kontaktgruppen.

Knabstrup Lokalforum afholder og deltager i mødet med politikere og administrativt personale fra Holbæk kommune.

Knabstrup Lokalforum arbejder i en flad struktur d.v.s. der er ikke nogen bestyrelse eller formand, men en kontaktgruppe, der skal sørge for at koordinere de lokale tiltag og ønsker, samt være lokalområdets talerør til det politiske og administrative niveau.

Kontaktgruppen består af et antal personer inklusive lederen af Knabstrup Skole (Enhedsinstitutionen) der er født medlem. De øvrige medlemmer vælges på lokalforummødet i november, og sammen skal de være kontaktgruppe i det efterfølgende kalenderår.

Det aftales i kontaktgruppen hvem der skal være kontaktpersonen overfor kommunen.