Tilskud

Regler for tildeling af tilskud fra Knabstrup Lokalforum
 
Fra Holbæk Kommune modtager Knabstrup Lokalforum et årligt tilskud, som dels anvendes til administration, møder og besluttede aktiviteter, og dels kan gives som tilskud til foreninger og institutioner, som er hjemmehørende i Knabstrup lokalområde.
 
Støttemuligheder?
Der støttes aktiviteter, arrangementer og initiativer der gavner borgere i Knabstrup lokalområde. Ansøgningerne bliver prioriteret så støtten rammer bredest muligt.
 
Støtte og vilkår
Modtagere af tilskud skal dokumentere, i form af bilag, at pengene er anvendt til det søgte formål.
 
Behandling af ansøgninger
Ansøgninger stiles til Knabstrup Lokalforum.
Kontaktgruppen for Knabstrup Lokalforum behandler de indkomne ansøgninger. Knabstrup Lokalforum træffer den endelige beslutning om fordeling af midlerne.