Vedtægter

Knabstrup Lokalforum har til formål at
  • At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i Knabstrup
  • At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
  • At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til
  • At samle og koordinere lokale aktørers synspunkter med henblik på at varetage lokalområdets interesser i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante parter, bl.a. ved at afgive høringssvar
Se vedtægter for Knabstrup Lokalforum.