Knabstrup Skole

Knabstrups skole hedder officielt Skovvejens Skole – Afdeling Knabstrup, og er den ene af i alt 6 afdelinger, som udgør skolen. Skolen har ca. 70 elever fra 0.-6. klasse - efter 6. klasse forsætter eleverne på afdeling Nr. Jernløse.

På Knabstrup Skole kan vi tilbyde et trygt læringsmiljø for den enkelte elev og for fællesskabet. Vi har et tæt samarbejde med børnehaven Kirsebærhaven, som er vores nabo. Vi har en sammenskabende pædagog, dvs. en pædagog, som både er ansat i børnehaven og på skolen. Pædagogens rolle er bl.a. at skabe en sammenhæng mellem de to institutioner, det betyder i praksis, at når et barn starter i 0. kl. på Knabstrup Skole, har den sammenskabende pædagog i samarbejde med bl.a. børnehaveklasselederen sørget for at barnet kender til skolen, personalet og lidt om, hvordan man er ”skoleelev”.  På den måde oplever vi, at de nye 0.klasses elever er trygge både mht. skolens rammer og med personalet. Det betyder, at de meget bedre kan koncentrere sig om at tilegne sig ny viden og indgå i det nye fællesskab.

Mens et barn er elev hos os vil det blive styrket ikke bare på det faglige område, altså i fagene – men også i forhold til barnets musikalske, sundhedsmæssige og digitale udvikling – bl.a. har alle elever adgang til Chrombooks i undervisningen. På Knabstrup Skole har vi desuden en stor interesse i at understøtte elevernes sociale udvikling i samarbejde med familierne.

Knabstrups Skoles SFO er en naturlig del af skolens og børnenes hverdag. Du kan læse mere om SFO’en her:  http://skovvejens-skole.dk/sfo/knabstrup/

Når eleverne når 6. klasse, samarbejder vi med afdelingerne i Undløse (afdelingen har tillige 0.-6. kl., hvorefter eleverne forsætter på Nr. Jernløse) og Nr. Jernløse med henblik på at skabe et fællesskab for den samlede elevgruppe, så de kan være trygge i opstarten på overbygningen i Nr. Jernløse. Også her har vi en pædagog tilknyttet klasserne, så vi kan sikre, at eleverne kan indgå i det større fællesskab, mens deres lærere på Knabstrup Skole stadig sørger for fagligheden og trygheden i hverdagen.

Du kan læse mere om Knabstrup Skole her: http://skovvejens-skole.dk/afdelinger/afdeling-knabstrup/

Du er også altid velkommen til at kontakte Daglig Leder Betina Buhl Gaarde på begaa@holb.dk eller 72 36 60 04, hvis du har spørgsmål eller gerne vil se skolen.